Terveyshallintotieteen harjoittelu

Opintojakso järjestetään 2. vuoden keväällä - 3. vuoden syksyllä.

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa määritellä ja rajata sosiaali- ja terveydenhuollon toimintakokonaisuuden omien tavoitteidensa mukaisesti. Opiskelija kykenee soveltamaan terveyshallintotieteellistä tietoa sosiaali- ja  terveydenhuollon johtamiseen ja/tai sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämistoimintaan tuottamalla kehittämisideoita.

Sisältö:  Harjoittelu toteutetaan yksilöllisen suunnitelman mukaisesti terveydenhuollon alalla.

Toteutustavat: Yksilöllinen harjoittelu. Tarkemmat ohjeet Optimassa.

Kohderyhmä: Terveyshallintotieteen sivuaineopiskelijat.

Yhteydet muihin opintojaksoihin: Edellytyksenä harjoitteluun on terveyshallintotieteen perusopintojen suorittaminen.

Oppimateriaali: Ajankohtainen kirjallisuus ja artikkelit.

Suoritustavat: Käytännön harjoittelu ja kirjallinen itsereflektio.

Arviointiasteikko: Hyväksytty/hylätty.

Hallinnon harjoittelu (opintonsa ennen vuotta 2014 aloittaneet, sivuaineessa)

Viimeksi päivitetty: 24.5.2017