Ikääntyneiden toimintakykyä ja hyvinvointia tukeva koti- ja hoitoympäristö

Tutkimusohjelmassa tarkastellaan koti- ja hoitoympäristöjä osana ikääntyneiden henkilöiden hyvinvointia ja toimintakykyä.  Tavoitteena on tuottaa tietoa mm. erilaisista teknologisista ja digitaalisista ratkaisuista ikääntyneiden hyvinvioinnin ja kotona asumisen tukemisessa.  

Ajankohtaista:

  • Hankeasioita opiskelijoille koottuna drivessa: https://drive.google.com/drive/folders/0B_ywu_zg2bPNczQ0Y1RnU0t3b2s
  • Tutkimuskokonaisuuteen kuuluvat opinnäytetyön tekijät tapaavat seuraavan kerran 15.11.2017 (huom muuttunut aika) klo 9-10.30, 116b. Mikäli aihe kiinnostaa sinua, olet lämpimästi tervetullut paikalle kuuntelemaan ja keskustelemaan asiasta lisää
  • Vapaavalintainen tutkimustyön eritysalueen opintokso: Ikäihmisten kotona asumisen tukeminen –fokuksena toimiva kotihoito ja ennalta ehkäisevät palvelut. Työpaja: 14.9.2017 klo 11-12.30 Satun huone.

Vastuullinen johtaja ja lisätietoa:

dos. Satu Elo satu.elo (at) oulu.fi

 

Käynnissä olevat Tekes rahoitteiset tutkimushankkeet avautuvat klikkaamalla vasemmassa sivussa olevia linkkejä.

Käynnissä olevia väitöskirjatutkimuksia (tarkemmat kuvaukset täältä):

Kotona asumista tukevat ratkaisut ja toimintamallit

  • Palvelutaloon muuttaneiden ikääntyneiden fyysinen toimintakyky ja sosiaalinen ympäristö ensimmäisen asumisvuoden aikana, tohtorikoulutettava Sinikka Lotvonen
  • Mobiilit tietojärjestelmät kotihoidossa asiakkaiden, omaisten ja kotihoidon työntekijöiden tukena, tohtorikoulutettava Piritta Hiltunen
  • Kotona asuvan ikääntyneen hoitoon sitoutumisen edistäminen, tohtorikoulutettava Piia Kurikkala

Ikääntyneiden pitkäaikaishoidon ympäristön kehittäminen

  • Turvallisen lääkehoidon periaatteiden toteutuminen pitkäaikaishoidon ympäristössä, tohtorikoulutettava Markus Karttunen
  • Kinestetiikan käyttöönoton mukanaan tuomat vaikutukset vanhustenhuollon toimintaympäristöön, tohtorikoulutettava Päivi Stenman

Ikääntyneiden hoitotyön koulutuksen toimintaympäristö

  • Täydennyskoulutuksen vaikutus hoitohenkilökunnan toimintatapoihin ja muistisairaiden henkilöiden haasteellisen käyttäytymisen esiintyvyyteen, tohtorikoulutettava Paula Piirainen
  • Valmistumisvaiheessa olevien sairaanhoitajaopiskelijoiden ikääntyneiden hoitotyön osaaminen, tohtorikoulutettava Anniina Tohmola

Hankkeessa käytetään mm. seuraavia mittareita: Ympäristöhyvinvointi/Elo, Hoitoon sitoutuminen/Kyngäs, Ohjauksen laatu/Kääriäinen ja Hyvinvointiprofiili Oulu/Oldwellactive. Ympäristöhyvinvointi-mittaria käytetään arvioimaan ikääntyneen fyysistä, sosiaalista ja symbolista kotiympäristöä. Oldwellactive-mittari on kehitetty arvioimaan kotona asuvan ikääntyneen hyvinvointia esimerkiksi ennaltaehkäisevillä kotikäynneillä, ja sen avulla voidaan kartoittaa ikääntyneen laaja-alaista toimintakykyä. Mittareita käytetään survey-, seuranta- ja interventiotutkimuksessa ja niiden lisäksi hankkeessa käytetään laadullisen tutkimuksen lähestymistapaa ja analyysimenetelmänä erityisesti sisällön analyysiä.

Yhteistyötahot:

Oulun yliopistollinen sairaala, Oulun kaupunki, ammattikorkeakoulut, VTT, Itä-Suomen yliopisto, Oulunkaari, EKSOTE, Tampereen kaupunki sekä Tekes rahoitteisissa hankkeissa mukana olevat yritykset.

Viimeksi päivitetty: 14.9.2017