Harjoittelu

Terveystieteiden maisterin tutkinnossa (terveystieteiden opettajan tutkinto-ohjelma) opintoihin kuuluu pakollinen opetusharjoittelu. Harjoittelun laajuus on 16 op. Harjoittelu suoritetaan 2.vuoden syys- ja kevätlukukauden ja 3. vuoden syyslukukauden aikana ammattikorkeakouluissa, sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksissa, terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutuksena tai muulla sovitulla tavalla. Lisätietoja: terveystieteiden opettajan tutkinto-ohjelman yliopisto-opettaja, puh. 0294 485605.

Terveystieteiden maisterin tutkinnossa terveyshallintotieteen tutkinto-ohjelman syventäviin opintoihin kuuluu harjoittelu (Johtamisen soveltava reflektointi 10op). Harjoittelu suoritetaan sosiaali- ja terveydenhuollossa, kunnallis- tai valtionhallinnossa tai sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämistoimintaa toteuttavissa yksiköissä. Lisätietoja: tohtorikoulutettava puh. 0294 485615. 

Yliopistolta voi saada tukea tutkinto-opiskelijan kotimaan harjoitteluun (ns. kotimaan harjoittelutuki).

Ulkomaan harjoittelusta lisäinfoa Oulun yliopiston verkkosivuilta Harjoittelu ulkomailla.

 

 

Viimeksi päivitetty: 26.6.2017