Kandidaatin ja maisterin tutkintotodistusten hakeminen

Kandidaatin ja maisterin tutkintoon kuuluvien opintojen tarkistaminen / tutkinnon koostaminen

  • Ennen kandidaatiksi ja maisteriksi valmistumistasi, tarkista hyvissä ajoin WebOodista, että kaikki kyseiseen tutkintoon kuuluvat (TtK / TtM) opintosi ovat suoritettuina ja merkinnät ovat oikein.
  • Tutkintotodistusanomus  (validation application form) tulee toimittaa opintotoimistoon tai opintoasiainsihteerille ja kaikki kyseiseen tutkintoon kuuluvat (TtK, TtM) opinnot tulee olla suoritettuna ja kirjattuna Oodiin 14 päivää ennen valmistumispäivää.
  • Ota hyvissä ajoin ennen arvioitua valmistumisajankohtaa yhteyttä opintoasiainsihteeri Eija Tuomeen, jonka kanssa voit käydä läpi opintosi ja suunnitella tutkintosi. Hän koostaa tutkintoosi kuuluvat opintokokonaisuudet.
  • Lomakkeet palautetaan viimeistään kahta viikkoa ennen suunniteltua valmistumispäivää. Toivomus on kuitenkin, että tutkintotodistusanomus palautettaisiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta tutkintoon voidaan kiinnittää oikeat sivuaine- ja vapaavalintaiset opinnot.    
  • Kandidaatin tutkintoon liittyy kandipalaute, joka on valtakunnallinen, yliopistojen yhteinen opiskelijakysely. Sen tarkoituksena on selvittää kandidaatintutkinnon suorittaneiden tyytyväisyyttä yliopistoihinsa ja kokemuksia opintojen sujumisesta. Tarkistathan kandidaatin tutkintotodistusanomuksen palautuksen yhteydessä, että WebOodissa on oikea sähköpostiosoitteesi. Siihen toimitetaan Kandipalautteen kyselylinkki.
  • Maisteritutkinnon suorittaneiden sijoittumista työelämään seurataan yliopistojen valtakunnallisella uraseurantakyselyllä. Käy tutustumassa kyselyyn ja muuhun infoon Suomen akateemisten ura- ja rekrytointipalveluiden verkoston sivustolla

Tutkintotodistus

  • Tutkintotodistus tehdään vasta opiskelijan jätettyä tutkintotodistusanomuksen.
  • Kun kaikki anomaasi tutkintoon (TtK / TtM) vaadittavat opinnot on suoritettu, tutkintotodistuspohja lähetetään tiedekuntaan.
  • Tutkintotodistuksia myönnetään kerran kuukaudessa. Pro gradu -tutkielman osalta tämä tarkoittaa sitä, että opiskelijan tutkielma tulee olla arvioituna vähintään 3 viikkoa ennen valmistumispäivää, jotta voi hakea tutkintotodistusta.
  • Tutkintorakenneuudistuksen siirtymisaika on päättynyt kesällä 2008. Jos opiskelija ei ole valmistunut 31.7.2008 mennessä, siirtyy hän automaattisesti opiskelemaan uuden tutkintojärjestelmän mukaisesti (TtK/TtM).

Viimeksi päivitetty: 17.11.2017